• zaterdag 14 juli 2018, 20:00 uur

Orgelconcert Hersteld Hervormde Kerk Putten

Op 14 juli geeft Gerben Budding een orgelconcert op het Steinmann orgel (1969) in de Hersteld Hervormde Kerk van Putten. U hebt gratis toegang tot dit concert, maar bij de uitgang is er een collecte. 

Programma

Georg Böhm (1661-1733)
Praeludium in C-dur

Georg Böhm (1661-1733)
‘Freu dich sehr, o meine Seele’

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate IV in e-moll, BWV 528

 • Adagio-Vivace
 • Andante
 • Un poco Allegro

Max Reger (1873-1916)
Phantasie über den Choral ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, Op. 27

Gerben Budding (*1987)
Partita over Psalm 77 – Ter herinnering aan Dr. H. Vreekamp (1943-2016), vdm

 • Vers 1 ‘Roepend om gehoor te vinden…’
 • Vers 2 ‘’s Nachts doet Gij mijn ogen staren…’
 • Vers 3 ‘Zou de Heer zijn volk verstoten?’
 • Vers 4 ‘God, op wat Gij eens verrichte…’
 • Vers 5 ‘Toen Gij door het diepst der zee ging…’
 • Vers 6 ‘God, uw pad was door de golven…’

Samuel de Lange jr. (1840-1911)
Uit: Zwölf leichtere Orgelstücke, Op. 56

 • Gebet
 • Carillon

Gerben Budding (*1987)
Improvisatie over Psalm 24 met aansluitend samenzang