• woensdag 29 augustus 2018, 20:00 uur

Orgelconcert Oude Kerk Ede

In de orgelserie van de Oude Kerk Ede bespeelt Gerben Budding het Van Dam-orgel.

Programma

Samuel de Lange jr.
Fantasie en Fuga over Psalm 66, (Op.62)

Johan Sebastian Bach/Franz Liszt
‘Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir’ (Psalm 130), (BWV 38)

Gerben Budding
Improvisatie over een Psalmmelodie

Johan Sebastian Bach
‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (Psalm 46), (BWV 720)

Gerben Budding
Partita over Psalm 77 – Ter nagedachtenis aan Dr. H. Vreekamp (1943-2016), predikant
• Vers 1 ‘Roepend om gehoor te vinden…’
• Vers 2 ”s Nachts doet Gij mijn ogen staren…’
• Vers 3 ‘Zou de Heer zijn volk verstoten?’
• Vers 4 ‘God, op wat Gij eens verrichtte…’ (met Psalm 8 ‘Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt’)
• Vers 5 ‘Toen Gij door het diepst der zee ging…’
• Vers 6 ‘God, uw pad was door de golven…’

Percy Whitlock
Uit: Seven Sketches on Verses from the Psalms
• Preambule (Psalm 23:2)
• Exsultemus (Psalm 81:1-3)

Wim Kamp
Psalm 130
• Zetting
• Chaconne
• Bicinium
• Motet
• Canon
• Air
• Gigue

Max Reger
Phantasie über den Choral: ‘Halleluja, Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud’ (Psalm 146), (Op.52/3)